انتخاب زبان

ارتباط با ما

 

 

درب های کارخانه برای ملاقات با شما باز است :

تـهران، کیلومتــر 9 جــاده مخصوص کــرج،
خیـابـان نـخ زریـن، خیـابـان تـعـاون، پـلاک1
تلفن:  ۲۵ ۴۹ ۵۰ ۴۴  (۰۲۱)
فکس: ۲6 ۴۹ ۵۰ ۴۴  (۰۲۱)
www.slz.ir   
info@slz.ir             

 

 

facebook   instagram   twitter   google+   telegram