انتخاب زبان

ساک های خرید

ساک های خرید  

یکی دیگر از محصولات «صنایع لفاف زرین» تولید کیسه‌های نایلونی و نایلکسی (پلی اتیلن) است که با برند کوالا و در سه نوع دسته‌رکابـی و دسته‌موزی و دسته‌تقویتی تولید و عرضه می‌شود. مزیت این بخش، چاپ 8 رنگ روی کیسه‌های نایلونی (پلی اتیلن ) با ضخامت و اندازه‌های مختلف می‌باشد.

 

•ساک‌ خرید دسته‌رکابی :
در4 انـدازه‌ (30×40)، (36×45)، (52×43) و (۶۳×52) بـا ضخامت‌های 18، 16، 14، 13 میکرون

•ساک‌ خرید دسته‌موزی:
در 6 انـدازه‌ی  (26×18)، (28×20)، (32×22)، (35×25)، (40×27) و (45×30)  با ضخامت ‌13 میکرون

•ساک‌ خرید دسته‌تقویتی:
در 4 انـدازه‌ی  (40×30)، (45×35) و (50×40)