انتخاب زبان

فیلم های بکشیت

فیلم های بکشیت  

در ساختار پوشک‌ها و نوارهای بهداشتی جهت جلوگیری از عبور مایعات جذب شده به خـارج، از لایه‌ای استفاده مـی‌گردد که به آن بکشیت «backsheet» مـی‌گویند. بکشیت دارای انــواع مختلف می‌باشد که بسته به درخواست سفارش دهنده بـه صورت چاپ شده و یا بـدون چاپ عرضه می‌گردد.

«صنایع لفاف زریـن» بکشیت پلی‌اتیلن و بکشیت کتانی را با قابلیت چاپ هشت رنگ تولید می‌نماید.