انتخاب زبان

ما به کیفیت وفا داریم

ما به کیفیت وفا داریم  

«صنایع لفاف زرین » معتقد است ، محصولی که روانه بازار می شود باید بالاترین  کیفیت را داشته باشد ، به همین دلیل آزمون های گوناگونی روی محصولات انجام می شود که شامل موارد زیر است:

 

  • تست سنجش مقاومت مکانیکی  فیلم ها و استخراج گراف مقاومت آن ها
  • تست پارگی فیلم ها
  • تست بررسی ضریب اصطکاک فیلم ها
  • تست سیالیت
  • نمونه گیری و تست رنگ سفارش داده شده
  • تست تغییر رنگ فیلم ها در دماهای متفاوت
  • تست سرعت تبخیر رنگ ها