انتخاب زبان

زنجیره ارزش های لفاف زرین

•حفظ و توسعه‌ی دانش یکپارچه در کلیه‌ی فرآیندهای تولید و خدمات سازمان
•  پایداری بر یک استاندارد کیفـی بر اساس مدیـریت هدفمنـد و استفاده از آخرین تکنولوژی چاپ و تولید فیلم پلی اتیلن ، فیلم شرینک ، فیلم بکشیت و بکشیت کتانی
•مدیریت حرفه‌ای با آموزش اپراتورهای حرفه‌ای برای توسعه و حفظ کیفیت در سازمان
• حفظ سلامت منابع انسانی در سازمان
•حفاظت از محیط زیست با حداقـل‌سازی ضایعات و حداکثــرسازی کیفیت از طریق سیستم‌های پالایش و بازیافت
‎‎•استفاده از مواد اولیه و حلال‌هایی که خطر کم‌تری برای محیط زیست دارند
•تـوسعه و تـقویت همیشگی واحـد سرویس و نگهداری جهت حفظ استاندارد‌ها و به روز رسانی خطوط تولید