فلسفه

فلسفه ما در صنایع لفاف زرین ، بهره گیری از دانش و تکنولوژی مدرن در تولید محصولات باکیفیت، استفاده از بهترین مواد اولیه در تولید محصولات زیست تخریب پذیر، ایجاد ارتباط موثر با شرکای تجاری، همکاری با مشاورین و متخصصین با تجربه، همکاری گروهی موثر، پرورش سرمایه انسانی خلاق، پویا و هدفمند، ارائه خدمات ارزشمند به شرکای تجاری برای خلق جایگاه شایسته با نام برند دانش محور ایرانی “SLZ” است.

چشم انداز

هدف ما ارتقاء و توسعه ظرفیت و دانش، بهره گیری از تکنولوژی های نو، در ارائه راهکارهای نوین بسته بندیهای انعطاف پذیر به صنایع غذایی، غیر غذایی و ورود به بازارهای جدید خاورمیانه است.

ماموریت

ماموریت ما تولید و ارائه فیلم و بسته بندی های انعطاف پذیر با بهترین کیفیت، دانش تکنولوژی و براساس استانداردهای جهانی است. در این مسیر، همواره ما متعهد به نوآوری، حفظ ارزش زیبایی هویت بسته بندی برندهای ایرانی و حفظ ارزش محیط زیست با تولید محصولات زیست تخریب پذیر، تجزیه پذیر با ضخامت کمتر و مقاومت بالاتر هستیم و خواهیم بود