استرچ تمام اتوماتیک

این نوع فیلم استرچ به دلیل درصد کشش بالا و مقاوم در برابر پارگی برای دستگاههای استرچ پالت با ظرفیت تولید بالا و سرعت زیاد پیچش بکار می رود. ضخامت مورد استفاده در این نوع ماشین آلات 20 الی 30 میکرون و با ضریب کشش بلاتر از فیلم استرچ مورد استفاده در ماشین نیمه اتوماتیک است. کشش طولی این نوع فیلم ۵۰۰ تا ۷۰۰٪ است.

استرچ تمام اتوماتیک
  • Type
  • Robotic/auto
  • Machin Speed
  • High Speed
  • Thickness
  • 20-30 mic
  • Stretch Coefficient
  • 500 - 700 %