استرچ دستی

این نوع فیلم استرچ به دلیل استفاده به صورت دستی از ضخامت پائینی نسبت به فیلم استرچ ماشینی برخوردار می باشد که برای بسته بندی انواع وسایل کاربرد دارد، ضخامت آن 15 الی 20 میکرون متغیر بوده و کشش طولی آن ۳۰۰ تا ۴۰۰٪ است.

استرچ دستی
  • Type
  • Manual
  • Machin Speed
  • low
  • Thickness
  • 15-20 mic
  • Stretch Coefficient
  • 300 - 400 %