شرینک شفاف

امروزه شرکتها برای جلوه بخشیدن به محصولات خود به استفاده از بسته بندی های شفاف راغب ترند. این محصول به همین دلیل مورد توجه صنایع بیشتری قرار میگیرد. سایر ویژگیهای این محصول نیز به شرح زیر می باشد :

 • شفافیت بالا
 • مقاوم در مقابل پارگی و سوراخ شدن
 • شرینک پذیری مناسب

شرینک شفاف
 • Type
 • Clear
 • Type of Palletizing
 • Auto/Robotic
 • Machine Speed
 • High Speed
شرینک شفاف
 • Type
 • Clear
 • Type of Palletizing
 • Auto/Robotic
 • Machine Speed
 • Standard Speed
شرینک شفاف
 • Type
 • Clear
 • Type of Palletizing
 • Manual
 • Machine Speed
 • High Speed
شرینک شفاف
 • Type
 • Clear
 • Type of Palletizing
 • Manual
 • Machine Speed
 • Standard Speed