فیلمهای بسته بندی ادویه جات

ادویه جات، گیاهان معطر و چاشنیهای ترکیبی اجزای اساسی یک غذای اشتها آور بوده و هستند. با این حال روند خرید مدرن، قوانین جدیدی را برای بازیگران صنعت دیکته می کند.بیشتر ادویه ها و ادویه ها مواد پودری خشک با بوی شدید هستند ، بنابراین بسته بندی ها باید محکم و مقاوم به رطوبت باشند. بسته به نوع محصول و شرایط بسته بندی، میتوانید عناصر تعاملی را به بسته بندی اضافه کنید. یک پنجره شفاف در انواع مختلف فیلم، محصول را قبل از خرید نشان می دهد و در مورد کیفیت آن به مصرف کننده اطلاعات میدهد. ترکیب لاک مات با لاک براق یک فرصت دیگر برای جلب نظر مشتری است. این امر باعث برجسته تر شدن بسته بندی روی قفسه های فروشگاه می شود.