فیلمهای بسته بندی سس

وفور تولید کنندگان سس و افزایش تنوع محصولات باعث شده که این مسئله یک چالش محسوب شود و یکی از راه هایی که تولید کنندگان می توانند محصولشان را موفق تر کنند، ترکیب عملکردهای بسته بندی با یک تصویر جذاب از برند است.فیلم لمینیتی که برای بسته بندی سس ها توصیه می کنیم دارای ۳ لایه بر پایهPET ، فویل آلومینیوم و فیلم PE می باشد. بسته به حجم محصول، این نوع بسته بندی بهترین ترکیب برای أنواع سس ها محسوب میشود. فیلم PET سدی خوب در برابر اکسیژن و سایر گازها، فویل آلومینیوم محافظت همه جانبه در برابر عوامل محیطی و بازتاب عالی نور خورشید، پلی اتیلن شفاف محافظت در برابر بخارات آب و موثر در قدرت دوخت پذیری بسته بندی. این ترکیب ۳ لایه ای بهینه ترین برای بسته بندی سس کچاپ و سایر أنواع سس ها است.