فیلمهای بسته بندی سوپ

ما اهمیت فداکاری های شما را در برقراری ارتباط و ارائه بهترین تجربه به مشتریان خود درک می کنیم و تلاش میکنیم برترین فیلم های بسته بندی را متناسب با محصول و برند شما تولید و عرضه کنیم.راه حل بسته بندی سوپ آماده بر پایهPET ، فویل آلومینیوم و پلی اتیلن است. هر کامپوزیت عملکرد ویژه خود را ارائه کرده و تضمین می کند که بسته شما از نظر نفو‌ذ گازها و رطوبت و آب بندی مطلوب در زمان دوخت، حداکثر ایمنی را داشته باشد. این ترکیب برای حفظ طعم و افزایش عمر مفید بهینه ترین اتخاب است. فیلم PET سدی خوب در برابر اکسیژن و سایر گازها، فویل آلومینیوم محافظت همه جانبه در برابر عوامل محیطی، پلی اتیلن شفاف محافظت در برابر بخارات آب و موثر در قدرت دوخت پذیری بسته بندی.