فیلمهای بسته بندی غذای حیوانات خانگی

امروزه تولید کنندگان مواد غذایی حیوانات خانگی پیوسته در تلاش هستند تا با استفاده از بسته بندیهایی با محافظت بالا در برابر عوامل محیط (نور خورشید، هوا، گرد وخاک، رطوبت)، ماندگاری بیشتر و بهبود ایمنی محصول، به سطح کیفی مواد غذایی انسان برسند. ضمن اینکه مالکین این حیوانات هم بیشتر از گذشته نگران سلامتی حیوانات خانگی خود هستند.تیم  ما با أنواع تولیدکنندگان مواد غذایی همکاری کرده و درک عمیقی از چالش های این صنعت کسب کرده اند. راه حل های ما به شما کمک می کند تا این چالش ها را برطرف کرده و محصول خود را ارتقا دهید. فیلم بسته بندی غذای حیوانات خانگی متمرکز بر دوام بسته های سنگین و کیفیت عالی چاپ است. غذای حیوانات برای افزایش عمر مفید خود به همان محافظت های غذای انسان نیاز دارد و اطمینان از اینکه تمام ویژگی های زمان مصرف بدون تغییر باقی بماند. ما از موادی با کمترین نفوذ پذیری ممکن در برابر رطوبت و نور خورشید برای حفظ بهینه طعم مواد غذایی استفاده می کنیم.