فیلمهای بسته بندی قند،‌ شکر و نمک

بیشتر انواع مواد غذایی خشک مستعد جذب رطوبت از محیط هستند. اکسیژن ، نور خورشید و اشعه ماوراء بنفش روی آنها تأثیر منفی می گذارد. مواد غذایی در برابر میکروارگانیسم هایی که باعث کاهش ارزش غذایی و طراوت محصول می شوند، آسیب پذیر هستند. هر نوع مواد غذایی به یک راه حل بسته بندی سفارشی نیاز دارد. فیلم های بسته بندی پیشنهادی ما، محصولات غذایی را از آلودگی، فساد، تغییر طعم یا رنگ محافظت می کند. ما فیلم هایی را تولید می کنیم که از نظر ظاهری جذاب و بدون خطر برای تماس و استفاده در این محصولات غذایی هستند.