کیسه های بسته بندی دستمال های دلسی و حوله

تولید کیسه های بسته بندی دستمال های ۲ قلو، ۴ قلو، ۶ قلو، ۸ قلو، ۹ قلو، ۱۲ قلو و… که این کیسه ها به جهت سهولت در حمل میتواند بند دار و یا بدون بند باشد. همچنین بنا به درخواست و خطوط تولید مشتریان (روش پر کردن کیسه بصورت اتوماتیک و یا دستی) می تواند ویکت دار و یا بدون ویکت تولید گردد.

کیسه های بسته بندی دستمال های دلسی و حوله

از ویژگی های دیگر این کیسه ها می توان استحکام بالا و مقاومت در برابر نفوذ رطوبت را نام برد. رنگ و ضخامت فیلم پلی اتیلن مورد استفاده در این کیسه ها براساس نیاز مشتری تعیین می گردد.