سیستم انطباق رنگ

انتخاب رنگ مناسب و ثبات رنگ همیشه از مهم ترین دغدغه‌های صاحبان برندهایی است که بسته‌بندی بزرگ‌ترین سخنگو و سفیر آن‌هاست. صنایع لفاف زرین با استفاده از چندین تکنولوژی متفاوت و با مشاوره متخصصین خود به مشتریان توانسته دغدغه های صاحبان برندها را تا حد زیادی برطرف کند و بواسطه رعایت اصولی مانند کالیبراسیون مانیتورها با پرینت پروف و ماشین چاپ، و یا حفظ ثبات در تامین مواد اولیه، از  بالاترین دقت ممکن در ترکیب و تطابق رنگ برخوردار است.

مـزایـا :