فرآیندهای تبدیلی

با توسعه تکنولوژی در صنایع گوناگون و اضافه شدن سیستم های اتوماسیون بسته بندی، امروزه نیازهای متفاوتی از لحاظ ابعاد و المان های کنترلی ایجاد شده. به اقتضای پاسخ به این گونه نیازها، تبدیل فیلم های چاپ شده به کیسه های بسته بندی صنعتی نیازمند دقت به شاخص هایی چون قدرت دوخت پذیری، سرعت پرشدن در دستگاه مشتریان، استحکام دسته، و سایر مختصات تعیین شده مطابق با نقشه فنی محصول مشتری می باشد. این گونه عملیات توسط ماشین آلات ساخت کشورهای بلژیک، آلمان، دانمارک و … صورت می گیرد.

مـزایـا :