فرایند لمینیت

در بسته بندی های مواد غذایی و برخی اوقات غیر غذایی، مرکب جامد که معمولا بعد از چاپ روی یک سمت فیلم های پلاستیکی باقی مانده نباید هیچ گونه تماس مستقیمی با محصول داخل بسته داشته باشد، بنابراین برای حل مسئله فوق می بایست مرکب جامد حداقل مابین دو لایه قرار بگیرد، این عملیات توسط فرآیند لمینیت به روش های چسب حلالی و یا غیر حلالی، دو لایه یا سه لایه انجام می شود.

مـزایـا :