فرایند پیش از چاپ

یکی از بخش‌های تخصصی در چاپ فلکسو مرحله ویرایش (ادیت) پیش از چاپ است. در این مرحله متخصصین، طرح و سفارش مشتریان را بررسی می‌کنند و  اگر طرح با مشکل تخصصی روبرو باشد راهنمایی های لازم به مشتریان برای برطرف شدن مشکلات طرح ارائه شده و طرح را برای چاپ آماده می‌کنند. واحد ادیت پیش از چاپ فلکسو با کمک نرم‌افزارهای تخصصی پیش از چاپ، فرآیند ویرایش، کنترل و تفکیک رنگ را انجام می دهند.

مـزایـا :