فیلم دمشی

یکی از رایج ترین راه های تولید فیلم پلی اتیلن، روش اکستروژن فیلم دمشی است. در این مرحله گروه تحقیق و توسعه بر اساس درخواست و سفارش مشتری و با هدف حفظ کیفیت پایدار در فرایند ترکیب، از رنگ مستربچ و سایر مکمل‌ها نظیر ضد استاتیک، ضد مه، لیز کننده، آنتی‌اکسیدانت ها و تثبیت کننده‌ها استفاده می‌کنند.

مزایا :