فرآیند کولد سیل

برای مصرف کنندگان نهایی، کیفیت محصول از ظاهر بصری آن شروع می شود و قسمتی از حفظ کیفیت محصول در مرحله تولید بسته بندی به وجود می آید، مخصوصا بسته بندی محصولاتی که به تغییرات دما حساس هستند. کلد سیل خطر آسیب دیدن محصول را کاهش داده و می تواند سرعت خطوط را افزایش دهد.