افکت مات موضعی

امروزه بسیاری از برندهای پیشرو در سطح جهان برای ایجاد تمایز بر روی بسته بندی های انعطاف پذیر خود از فناوری مات کردن موضعی بر سطح بیرونی بسته بندی استفاده می کنند، لفاف زرین این فناوری جدید را برای بسته بندی های خاص مشتریان خود ارائه می کند.